one-minute vacation
 

photo taken in Chongqing, China
 

xiong mao
gai
ya
ghada
kaka
con trâu
zalophus
cochino